Ứng Dụng5su5basata su56588 utenti.

Game Line 98

Một game kinh điển cực kỳ nhẹ và dể chơi, khi nhắc tới không ai không biết, nếu bạn không biết thì down về chơi thử nha...
Hướng dẫn: download về giải nén, sau khi giải nén thành công vào thư mục Lines98 chạy file LINES98.EXE để chơi Line 98,vào thư mục LINES99 chạy file LINES99.EXE để chơi Line 99, không cần cài đặt...
 
Xây dựng bởi Cafe ITC từ nguồn Download Cafe ITC. Chia sẻ cộng đồng theo Giấy phép GNU